Botox kurser

Kurser i grundläggande och avancerade behandlingar med botulinumtoxin (BTX), klicka nedan för att gå till kurssidan:

Dermal Fillers Kurs

Klicka nedan för att gå till kurssidan: