Ansvarig läkare för din verksamhet

Vår MAL arbetar aktivt för att säkerställa höga standarder av medicinska riktlinjer och regler. Detta skapar en trygg arbetsmiljö för er och säkerställer överlägsen kvalitet i vården och estetik.

Genom ett nära samarbete med oss kommer du alltid att uppleva en högsta nivå av trygghet och säkerhet. Vi åtar oss att skapa en skyddad och pålitlig arbetsmiljö för våra partners.

Bli trygg i din klinik

Snabb åtkomst till receptbelagda läkemedel samt råd och tips från erfarna specialister vid akuta kundärenden. Vi erbjuder alltid:

Det som ingår i priset:

 • Ansvarig läkare (MAL) för din verksamhet, läs mer.
 • Förskrivning av Botox, Hyalase, och allergiska mediciner.
 • Kostnadsfri handledning vid biverkningar och komplikationer.
 • Kostnadsfri tips & råd.
 • 10% rabatt för distanskurser och prover hos Mermedica academy.
 
 

 

 

Årsabonnemang

från 800 kr /månad exkl. moms
 • Tillägg på 200 kr per individuell bedömning och ordination tillkommer / ordinationsmall gäller i ett år.
 • 1 års bindningstid
 • Fast månatligs avgift på 800kr/månad exkl. moms

Månadsabonnemang

från 1200 kr /månad exkl. moms
 • Tillägg på 300 kr per individuell bedömning och ordination tillkommer/ ordinationsmall gäller i ett halvår.
 • Ingen bindningstid
 • Fast månatligs avgift på 1200kr/månad exkl. moms

Krav​

Hur funkar det?

 1. Ta bilder av handlingar som krävs på ditt önskat tjänstepaket t.ex. utbildning, kurser, legitimation, IVO ansökan … osv.
 2. Fylla i ansökansformulär här.

1. Du får avtalet via email.

2. Du måste fylla i och mejla tillbaka till oss!

Du kommer få bekräftande mail från oss för att påbörja samarbetet.

 
 

 

 

För er som jobbar med injektioner.

 
 

 

 

Din ansvarig doktor

Din medicinska ledningsansvarig läkare spelar en central roll i att säkerställa att alla delar av kliniken samarbetar i hög kvalité. Detta leder till en effektiv drift och optimal koordinering av resurser för att möta dina behov.

Dr. Alaa Sadik

Specialistläkare inom allmänmedicin med lång erfarenhet inom injektions- och skönhetsbehandlingar.

Recensioner från glada kunder

" Jag har haft Dr Alaa som ansvarig läkare ca två år och valet kändes tryggt då han kollade upp mig innan så att jag var legitimerad. Han har alltid svarat mig inom kort tid och gett mig bra råd och tips. Har aldrig känt att jag kommit med ”dumma” frågor. Han har stöttat mig i mitt arbete och kan verkligen rekommendera honom🌸🌸🌸"

Josefin Carlsson, leg. SSK

"Jag är jättenöjd med mitt val av förskrivande läkare. Dr. Sadik är en kompetent läkare som är noggrann och ger bra råd. Ett väldigt stort plus är att han är väldigt snabb vad gäller förskrivning av läkemedel och svarar även kvällstid och på sin lediga tid. Jag kan bara rekommendera dr. Sadik!"

Beri Moeini, leg. SSK

Frågor och svar

 • Administrera enligt individulla bedömningar och ordinationer inj. Botuliumtoxin typ A*, Hylase, inj. bedövningsmedel och receptbelagda LM (det finns färdiga mallar för dessa).
 • Utföra dermalfillers*
 • Utföra PRP/PRF*
 • Utföra microneedling
 • Utföra laserbehnandlingar såsom laserhårborttagning, non-ablative laser och tattuborttagning behandling **
 • Utföra TCA och fenol peeling max 50% i epidermis och dermis*

_______________________

*Det kräver utbildning hos erfaran leg.läkare inom aesthetic medicine.

**Det kräver meramedica academy diplom på laserbehandling (arbetar du redan med laser så du kan göra online prov) samt godkännande utbildning på själva lasermaskin.

Ni får hjälp med tips och råd beroende på kurser du genomgått. Kommunikation sker dygnet runt, du får oftast svar inom 24h online.


Vår doktor handleda dig vid komplikationer så som anafylaxi, allvarlig allergi och cirkulationspåverkan som kan uppstå i direkt anslutning till behandling, handledning sker direkt online / videosamtal.

“Vi strävar efter att vara en pålitlig MAL som du kan förlita dig på i alla situationer”

 • Doktor Alaa Sadik har haft kontakt med IVO gällande kravet kring individuell bedömning och ordination och bett om förtydligande av rapporten maj2023.

  Han har fått svar på mejlet, var god o läsa nedan:

  “Den lagstiftning som styr hälso- och sjukvården, då även hantering och ordination av läkemedel, är inte nytillkommen och det ingår i vårdgivarens ansvarsområde och skyldighet att ha god kännedom om rådande lagar och regler som styr hälso- och sjukvården samt följa dessa. Av 6 kap. 6 § HSLF-FS 2017:37 framgår att generella ordinationer ska utfärdas restriktivt, men om en verksamhet använder generella direktiv som grund för all läkemedelsbehandling så talar det för att dessa ordinationer inte har utfärdats restriktiv. 


  Av den rapport som du nämner framgår att flera granskade estetiska verksamheter har rutinmässigt tillämpat en generell läkemedelsordination i samband med injektionsbehandlingar. En generell läkemedelsordination innebär att patienter ges läkemedel utan att läkare har säkerställt att läkemedlet är lämpligt med utgångspunkt i patientens individuella behov. Det har i dessa situationer i regel rört sig om generella ordinationer av läkare som inte har arbetat i verksamheten. IVO:s bedömning är att generella läkemedelsordinationer vid injektionsbehandling inte är förenligt med regelverket. Den som genomgår en injektionsbehandling ska ges en individuell läkemedelsordination. Detta innebär att den som ordinerar ett läkemedel ska göra en lämplighetsbedömning där hänsyn tas till patientens hälsotillstånd, ålder, kön, läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkänslighet mot läkemedel, och eventuell graviditet eller amning. Vid bedömningen ska även läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen beaktas. Du kan läsa mer om det i IVO:s rapport, sidan 12 och framåt: Tillsyn av verksamheter som utför estetiska ingrepp och behandlingar.


  Lag och föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

  Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innehåller inte några bestämmelser om ordination av läkemedel, däremot gäller samma regelverk som finns för ordination och hantering av läkemedel inom hälso-och sjukvården (jfr prop. 2020/21:57 s. 47 ff.). Bestämmelser om ordination och hantering av läkemedel återfinns framför allt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37).

  Ordinationer av läkemedel kan delas in i individuella ordinationer, generella ordinationer och muntliga ordinationer. Utgångspunkten vid ordination av läkemedel är att läkemedel ska ordineras individuellt till patienten. Detta innebär att den som ordinerar ett läkemedel ska göra en lämplighetsbedömning där hänsyn tas till patientens hälsotillstånd, ålder, kön, läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkänslighet mot läkemedel, och eventuell graviditet eller amning (6 kap 2 § HSLF-FS 2017:37). Ett läkemedel ska som huvudregel ordineras skriftligt och ordinationen ska vara signerad av ordinatören innan läkemedlet iordningställs, administreras eller överlämnas (8 kap. 3 § HSLF-FS 2017:37).

  Av 5-6 § § samma kapitel framgår att tandläkare får förskriva receptbelagda läkemedel som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader samt läkemedel för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande vävnader. Tandläkare får även förskriva receptfria läkemedel till patient på odontologiska indikationer. Tandläkare med specialistkompetens i oral kirurgi (käkkirurgi) får utöver det även förskriva läkemedel till människa i den omfattning som krävs för diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter i käke och munhåla samt omgivande vävnader. Tandläkare är därmed inte behöriga att ordinera läkemedel för estetiska injektionsbehandlingar som sker i ansiktet i syfte att minimera exempelvis rynkor eller för estetiskt syfte.

   

   

  “I praktiken betyder lagstiftningens krav att det behöver vara en läkare knuten till en verksamhet som utför injektionsbehandlingar på så vis att han eller hon kan ge individuella och skriftliga läkemedelsordinationer efter en individuell bedömning av patienten”

   

  Det är därför har dr. Alaa ändrat policy och avtal i enlighet med de nya kraven från IVO.

 
 

 

 

 

Ni får färdiga mallar och PM för att administrera receptbelagda LM såsom allergimediciner, toxiner, bedövningsmedel i inj form mm. Mediciner och material kan väl beställas från Apoex.

 

 1. Du som leg. Ssk eller tandläkare ska startar eget företag t.ex enskildfirma, aktiebolag..mm eller du blir anställd hos redan etablerad klinik/salong
 2. Ditt företag måste vara försäkrat enligt patientskadalagen hos t.ex REBS, Folksam..mm
 3. IVO register av din verksamhet som injektionsbehandlare, https://www.ivo.se/publicerat-material/blanketter
 4. Anslut företaget sedan till Apoex! Ditt konto hos Apoex ska aktiveras efter att du skrev på avtalet med oss. Ansökan till Apoex lämnas här  https://esign.simplesign.io/online/36475/ApoEx_AB/5139

Ansökan måste lämnas till oss genom att fylla i blanketten ovan.

 
 

 

 

Du beställer de från Apoex på hemsida www.apoex.se efter att avtalet är klart. Dr. Alaa får direkt meddelande på din order som blir godkänd inom väldigt kort tid. Du behöver alltså inte ha kontakt med dr. Alaa vid beställningen.

Frågor Gällande Kostnad, Förlängning Och Uppsägning Av Avtalet?

Det kostar 800 kr exkl moms per månad. Betalningen sker via faktura som skickas varje kvartal. Avtalet är bindande i ett år. Förlängningen sker automatiskt om du inte göra skriftilgt uppsägningen innnan det halvåret av avtalet.

Vilka Läkemedel Förskrivar Ansvarig Läkare?
 1. LM som ges vid t.ex akut allergisk reaktion. Doktorn skickar en förteckning på LM som används i dessa fall.
 2. Bedövningsmedel, salva eller injektioner.
 3. Botullinumtoxin.
 4. Du får en förtekning på utspädd, doser…mm
 • Du har gått på åtminstone basic fillers och botox kurser hos väl etablerade academy där utbildningarna gått hos erfarna leg.läkare inom aesthetic medicine (gäller nya utbildade behandlare).
 • Du måste teckna en patientskadeförsäkring hos t.ex. REBS försäkring eller Folksam.
 • Verksamheten tillämpas på en lokal där man ser till för fullständig hygien.
 • Du ska använda ett lämpligt journalsystem som anpassar verksamheten.
 • Du ska en MAL som anknuten till kliniken. Mal borde ha tillräcklig erfarenhet inom estetik och den ska vara tillgänglig vid nödfall och även för individuell bedömning och ordination.
 • Material, produkter och LM som finns i kliniken/salongen är giltiga och sparas och hanteras enl lagen.
 • Som verksamhetschef ska se till att kliniken anställa kompetenta personal med fortlöpande fortbildningar och deltagande i kurser / konferenser eller workshop minst en gång i året.
 • Dina material och maskiner som används har CE märken.