Regler och villkor


Översikt

Denna webbplats drivs av Meryem MED AB. Under hela webbplatsen avser termerna “vi”, “oss” och “vår” Meryem MED AB. Meryem MED AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, betingad efter att du godkänner alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår hemsida och / eller köpa något från oss, engagerar vi dig i vår “Service” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som avses häri och / eller finns med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kommer du inte att kunna komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande begränsas godkännandet uttryckligen till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken bör också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har skickats innebär att de accepteras.

Vår butik är värd Shopify Inc. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR ONLINESHOP

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst en majoritetsålder i ditt hemland eller bosättningsort eller att du är majoritetsålder i ditt hemland eller bosättningsort och du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina mindre beroende per söner att använda denna webbplats .

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, eller så kan du, i användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera a) Överföringar via olika nät, och b) ändras för att anpassa och anpassa sig till de tekniska kraven i anslutningsnät eller -enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under nätverksöverföring.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller använda någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal är endast för enkelhetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – NÄRVARO, INFORMATION OCH UTARBETANDE AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avbokning eller uppsägning av Tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returnera svara eller byta s. enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att visa så mycket som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att bildskärmens bildskärm med någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produkt- eller produktbeskrivningar kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Alla erbjudanden på produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga när det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – I NÄRHETEN AV FAKTURERING OCH REDOVISNING

Vi förbehåller oss rätten att vägra vilken beställning du än lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar med samma fakturering och / eller leveransadress. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadress / telefonnummer som anges vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

Mer information finns i vår returpolicy.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “som är” och “som finns” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi är inte ansvariga för eller i samband med din användning av några verktyg från tredje part.

All användning av verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och /eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – TREDJE PARTS LÄNDER

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material eller webbplatser från tredje part eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för eventuella skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom policyer och procedurer från tredje part och se till att du förstår dem innan du går in i en transaktion. Klagomål, fordringar, problem eller frågor som rör produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

4528/5000SECTION 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, RYGG OCH ANDRA FRÅGOR

Om du skickar in vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsposter) eller på begäran av oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om du är online, via e-post, via e-post eller på annat sätt (kollektivt ( “Kommentarer”), du samtycker till att vi när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte vara skyldiga att (1) behålla några förtroendekommentarer (2) för att betala ersättning för eventuella synpunkter; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kanske, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotfullt, stötande, förolämpande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt gör intrång i eller kränker partiets immateriella rättigheter rättigheter eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker några rättigheter från tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller skadligt eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material eller innehåller något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara annat än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar eller ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lämnat.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

Din inlämning av personlig information via transaktionen regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTGIFTER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller tjänsten som innehåller stavfel, fel eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning).

Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska vidtas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förutom andra förbud som anges i dessa användarvillkor är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: a) för något olagligt ändamål, b) uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, d) Göra intrång i eller intrång i vår immateriella eller andra människors immateriella rättigheter e) Trakassera, missbruka, förolämpande, skada, åtala, åtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuellt kön, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. f) lämna in falska eller vilseledande uppgifter, (g) ladda upp eller överföra virus eller annan typ av skadlig kod som kan användas på något sätt som påverkar tjänstens eller någon relaterad webbplatss eller annan webbplatss funktioner, annan webbplats eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; j) för obscent eller omoraliskt ändamål eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att göra intrång i någon av de förbjudna användningsområdena.

AVSNITT 13 – ANSVAR FÖR GARANTIER ANSVARSBEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, garanterar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “i befintligt skick” för din användning, utan någon representation, garanti eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive Underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Meryem MED AB , våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för någon skada, förlust, fordran eller direkt, indirekt, oavsiktlig, bestraffande, särskilda eller följdskador. inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av uppgifter, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skador (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av Tjänsten eller Produkter som erhållits med Tjänsten eller för något annat anspråk på något sätt i samband med din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon annan förlust eller skada av något slag som uppstått till att vara l till följd av användningen o f Tjänsten eller innehåll (eller produkt) som har bokförts, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via Tjänsten, även om det rekommenderas för deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, bör vårt ansvar begränsas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – SKADA

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla osäkra Meryem MED AB och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, affärspartners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från anspråk eller anspråk, advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller som referens eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – ÖVERENSSTÄMMELSE

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller oförklarlig, ska en sådan bestämmelse emellertid vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den obestridliga delen ska anses vara skild från dessa villkor i delgivning ska sådan bestämmelse inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 16 –

Parternas skyldigheter och skulder som uppstår före uppsägningsdagen ska för alla ändamål överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om inte och ändå avslutas av dig eller oss. Du kan avsluta dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du i vår enda dom misslyckas, eller misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som betalas ut fram till och med uppsägningsdatum och / eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, muntliga eller skriftliga , mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter vid tolkningen av dessa användarvillkor får inte tolkas mot utvecklingsparten.

AVSNITT 18 – FASTSTÄLLANDE AV LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dina tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med sveriges lagar.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ersätta eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har bokförts innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 – Artiklar i webbköp är Beställningsvara 

Vi kämpar att du får dina bestälningar inom 7 dagar, men leveranstid kan ej upplysas.

AVSNITT 21 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@meramedica.se